Photo

16.10.16

Άγιοι: 7 Ιανουαρίου

7 Ιανουαρίου
Ορθόδοξος Συναξαριστής-Αγιολόγιο

 Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

Email: gkiouz.abel@gmail.com

Αν κάποιος έχει ελεύθερο χρόνο και επιθυμεί να βοηθήσει στην ταξινόμηση των Αγίων (http://saintsofmyheart.wordpress.com) μπορεί να μου στήλει email στο gkiouz.abel@gmail.com για να του στήλω μερικούς Αγίους για ταξινόμηση.

http://gkiouzelis.wordpress.com
http://saintsofmyheart.wordpress.com

Το Αγιολόγιο είναι υπό κατασκευή 
με αρχή κατασκευής το 2004

Συμπεριλαμβάνονται 
& οι Ορθόδοξοι Άγιοι της Δυτικής Ευρώπης
όπου κοιμήθηκαν πριν το 1054 όπου έγινε το 
σχίσμα των Ρωμαιοκαθολικών

Επίσης συμπεριλαμβάνονται όσοι 
Νεομάρτυρες της Συρίας του 21ου αιώνα 
είναι σίγουρα ΟρθόδοξοιΕκπομπή 12: Αγιολόγιο Ιρλανδίας - Ορθόδοξοι Ιρλανδοί Άγιοι του Ιανουαρίου


Εκπομπή 19: Στα χνάρια των Αγίων της Ιρλανδίας & των Βρεταννικών Νήσων ╰⊰¸¸.•¨* ORTHODOX HEART


Ἅγιος Ἀλδέρικος (St Aldericus) Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (7/1, +856)

Ἅγιος Κρισπίνος (St Crispin) Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (7/1, +5ος αἰ.)

Ἅγιος Κρόναν (St Cronan) Ἐπίσκοπος Aendrum Ιρλανδίας (7/1, +7ος αἰ.)

Ἅγιος Αἰμιλιανός, ὅσιος ἐρημίτης στήν Combes Γαλλίας (7/1, +767)

Ἅγιος Ἰουλιανός Διάκονος, ὅσιος στό Γκοτσάνο Ἰταλίας, ἱεραπόστολος Κ. Εὐρώπης ἀπό Αἴγινα (7/1, +349) [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Ἅγιος Παχώμιος τῆς λίμνης Κένο, ὅσιος (7/1, +16ος αἰ.)

Ἅγιος Φήλιξ καί Ἰανουάριος, μάρτυρες ἀπό Ἡρακλεία Ἀνατ. Θράκης (7/1, +301)

Ἅγιος Ἀθανάσιος νεομάρτυς στήν Ἀτταλεία Μ. Ἀσίας (7/1, +1700)

Ἅγιος Τίλλο (St Tillo) ἱεραπόστολος Courtrai καί Tournai Βελγίου, ἀπό Γερμανία (7/1, +702)

Ἅγιος Κλῆρος μάρτυς ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (7/1, +300)

Ἅγιος Βίττικουντ (St Wittikund) ἱεραπόστολος Γερμανίας, ἀπό Westphalia Γερμανίας (7/1, +804)

Ἅγιος Βαλεντίνος Ἐπίσκοπος Rhaeta Αὐστρίας καί ἱεραπόστολος στή Mais Αὐστρίας (7/1, +470)


Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί Βαπτιστής τοῦ Χριστοῦ 

(7/1 σύναξι, 29/8 ἀποτομή, 29/10 κατάθεσι Τ. Κεφαλῆς, +1ος αἰ.)

Ἦταν γιὸς τοῦ ἱερέα Ζαχαρία καὶ τῆς Ἐλισάβετ. Μέχρι τὰ τριάντα του χρόνια, ζεῖ ἀσκητικὴ ζωὴ στὴν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας, ἀφιερωμένη ὁλοκληρωτικὰ στὴν προσευχή, τὴν μελέτη καὶ τὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ τελειοποίηση, ποὺ εἶναι βασικοὶ παράγοντες γιὰ τὴν ἐκτέλεση ὑψηλῶν καὶ θείων ὑπουργημάτων. Τὸ ῥοῦχο του ἦταν ἀπὸ τρίχες καμήλας, στὴ μέση του εἶχε δερμάτινη ζώνη καὶ τὴν τροφή του ἀποτελοῦσαν ἀκρίδες καὶ ἄγριο μέλι. Μὲ μορφὴ ἡλιοκαμένη, σοβαρός, ἀξιοπρεπὴς καὶ δυναμικός, ὁ Ἰωάννης φανέρωνε ἀμέσως φυσιογνωμία ἔκτακτη καὶ ὑπέροχη. Εἶχε ὅλα τὰ προσόντα μεγάλου καὶ ἐπιβλητικοῦ κήρυκα τοῦ θείου λόγου. Ἔτσι, μὲ μεγάλη χάρη κήρυττε «τὰ πλήθη». Κατακεραύνωνε καὶ κτυποῦσε σκληρὰ τὴν φαρισαϊκὴ ἀλαζονικὴ ἔπαρση, ποὺ κάτω ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ἔνδυμα τῆς ψευτοαγιότητας ἔκρυβε τὶς πιὸ ἀηδιαστικὲς πληγὲς ψυχικῆς σκληρότητας καὶ ἀκαθαρσίας. Γενικά, ἡ διδασκαλία του συνοψίζεται στὴ χαρακτηριστικὴ φράση του: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν», προετοιμάζοντας, ἔτσι, τὸ δρόμο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ σωτήριο ἔργο Του. Ὅταν ὁ Χριστὸς ἄρχισε τὴν δημόσια δράση του, ὁ κόσμος ἄφηνε σιγὰ-σιγὰ τὸν Ἰωάννη καὶ ἀκολουθοῦσε Αὐτόν. Ἡ ἀντιστροφὴ αὐτή, βέβαια, θὰ προκαλοῦσε μεγάλη πίκρα καὶ θὰ γεννοῦσε ἀγκάθια ζήλειας καὶ φθόνου σ᾿ ἕναν, ἐκτὸς χριστιανικοῦ πνεύματος, διδάσκαλο ἢ φιλόσοφο. Ἀντίθετα, στὸν Ἰωάννη προκάλεσε μεγάλη χαρὰ καὶ εὐφροσύνη. Ἡ γιορτὴ αὐτὴ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Κύριος εἶπε ὅτι κανεὶς ἄνθρωπος δὲ στάθηκε μεγαλύτερός του, καθιερώθηκε τὸν 5ο μ.Χ. αἰῶνα.

Μαρτύριο

«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχεις τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἀκόμα. Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, ποὺ ἀποτελοῦσαν μαχαιριὲς στὶς διεφθαρμένες συνειδήσεις τοῦ βασιλιᾶ Ἡρῴδη Ἀντίπα καὶ τῆς παράνομης συζύγου του Ἡρῳδιάδος, ποὺ ἦταν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου. Ὁ Ἡρῴδης, μὴ ἀνεχόμενος τοὺς ἐλέγχους τοῦ Προδρόμου, τὸν φυλάκισε. Σὲ κάποια γιορτὴ ὅμως τῶν γενεθλίων του, ὁ Ἡρῴδης ὑποσχέθηκε μὲ ὅρκο νὰ δώσει στὴν κόρη τῆς Ἡρῳδιάδος ὅ,τι ζητήσει, διότι τοῦ ἄρεσε πολὺ ὁ χορός της. Τότε ἡ αἱμοβόρος Ἡρῳδιὰς εἶπε στὴν κόρη της νὰ ζητήσει στὸ πιάτο τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννη. Πρᾶγμα ποὺ τελικὰ ἔγινε. Ἔτσι, ὁ ἔνδοξος Πρόδρομος τοῦ Σωτῆρα θὰ παραμένει στοὺς αἰῶνες ὑπόδειγμα σὲ ὅλους ὅσους θέλουν νὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς διαφθορᾶς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ κινδύνους καὶ θυσίες. Καὶ νὰ τί λένε οἱ 24 πρεσβύτεροι τῆς Ἀποκάλυψης στὸ Θεὸ γιὰ τοὺς διεφθαρμένους: «ἦλθεν... Ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθῆναι... καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν». Ἦλθε, δηλαδή, ὁ καιρὸς τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν γιὰ νὰ κριθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ καταστρέψεις (Θεέ μου) ἐκείνους, ποὺ μὲ τὴν διεφθαρμένη ζωὴ τοὺς διαφθείρουν καὶ καταστρέφουν τὴ γῆ.

Πηγή: Αγιολόγιο Τσολακίδη


Ἅγιος Σέντ / Σέν (St Cedd) Ἐπίσκοπος Ἀνατολικῆς Σαξονίας τῆς Ἀγγλίας, 

ἱδρυτής ἐκκλησιῶν καί ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στό Tilbury 

καί στό Lastingham Ἀγγλίας (+664)

7 Ιανουαρίου

Ο Άγιος Σεντ (St Cedd) καταγόταν από ευσεβή οικογένεια. Μαζί με τα άλλα τρία αδέλφια του ακολούθησαν τον μοναχικό βίο και έγιναν μοναχοί. Σπούδασε στη Μονή του Lindisfarne, που διηύθυνε ο Άγιος Έινταν (St Aidan). Μετά το πέρας των σπουδών κλήθηκε από τον βασιλιά Πεάντα της Μέρσια, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στο βασίλειό του. Εργάστηκε ιεραποστολικά και στο βασίλειο της ανατολικής Σαξωνίας. Ο Άγιος βάπτισε χιλιάδες ειδωλολάτρες, ίδρυσε ναούς και μοναστήρια. Αργότερα εξελέγη Επίσκοπος και χειροτονήθηκε από τον Άγιο Φίννιαν (St Finnian). Ο Άγιος Σεντ (St Cedd) διακρινόταν για την παρρησία, την πνευματική του ανδρεία και την αυστηρότητα του ασκητικού του βίου. Κοιμήθηκε κατά το έτος 664 μ.Χ., όταν η επιδημία της πανώλης θέρισε τον πληθυσμό.


Ἅγιος Μπράννοκ (St Brannock) 

ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Braunton Αγγλίας, 

ἀπό Οὐαλλία (+570)

7 Ιανουαρίου & 7 Απριλίου

Ανακομιδή Ι. Λειψάνων: 26 Ιουνίου

Ο Άγιος Μπράννοκ (St Brannock) έζησε τον 6ο αιώνα, και δίδαξε τα παιδιά του Βασιλιά της Ουαλίας Brychan. Πήγε με τον βασιλιά Brychan σε ένα προσκύνημα για να προσκυνήσουν τους τάφους των Αποστόλων. Στο δρόμο για το σπίτι, σταμάτησε στη Βρετάνη και παρέμεινε εκεί αρκετά χρόνια.

Τελικά, ο άγιος επέστρεψε στην Ουαλία και εγκαταστάθηκε στο Braunton της Αγγλίας, όπου έχτισε μια εκκλησία.

Το 750 που κοιμήθηκε τα Ιερά Λείψανα του τοποθετήθηκαν κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού του.

Πηγή:

http://oca.org

Orthodox Church in America

&

http://gkiouzelis.wordpress.com

Orthodox Heart Sites


Γέρων Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης (+1957)

7 Ιανουαρίου

«Πτωχός εκ πτωχών αλλ’ ευσεβών γονέων»


SAINTS OF MY HEART

Ο Γέροντας Ιερώνυμος, γόνος της αγιοτόκου Μικράς Ασίας, είναι ένα πρόσωπο στο οποίο συνυπήρχαν πολλές και σπάνιες αρετές με μοναδικές ικανότητες και χαρίσματα. Ο διψασμένος και πνιγμένος στην αναζήτηση και τα προβλήματα του κόσμος βρήκε τον πατέρα του. Αυτόν που μπορούσε να ακούσει, να κατανοήσει, να αγκαλιάσει, να δώσει κατεύθυνση και λύση, να εμπνεύσει, να μεταγγίσει ελπίδα, φωτισμό, αγάπη, χάρη Θεού. Βρήκε αυτόν που μιλάει με το σοφό λόγο του, την ενάρετη πολιτεία του, τον θαυμαστό μυστικό κόσμο του.

Από τα σπουδαιότερα, μεγαλύτερα, πιο σημαντικά που έχει να παρουσιάσει στην σύγχρονη ιστορία η Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους είναι το διακριτικό πρόσωπο του για δέκα περίπου χρόνια Ηγουμένου της π. Ιερωνύμου… Γόνος της αγιοτόκου Μ. Ασίας φυτεύθηκε στο Περιβόλι της Παναγίας και της αγιότητος και έδωσε τα άνθη των αρετών και τους καρπούς της αγιοσύνης του στο μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρωνα της Αθήνας. Κάτω από την αγία Τράπεζα του Σιμωνοπετρίτικου παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής ένα μικρό κιβώτιο διαφυλλάσσει ως πολύτιμο θησαυρό και μοναδική παρακαταθήκη το υπόλειμμα της επίγειας παρουσίας και την υπόμνηση της ουράνιας πορείας, τα άγια λείψανα του ενάρετου ηγουμένου της.

Πίσω από το ιερό βήμα «της Αναλήψεως» ένα κενό μνήμα περιέχει το λίγο χώμα που αγκάλιασε το ελαφρό από την άσκηση σώμα και απορρόφησε τους τελευταίους ελάχιστους φυσικούς χυμούς ενός ανθρώπου γεμάτου πνεύμα, του αγίου οικονόμου της. Ο κόσμος που μέχρι σήμερα προσκυνά απλά και μόνο τον τόπο του και αναμειγνύει τα δάκρυα και τις προσευχές του με την απαλή αλλά βαθειά ανάμνησή του, επιβεβαιώνει την χάρη του και αποδεικνύει την αγιότητά του. Το άδειο μνήμα είναι γεμάτο από χάρη. Ο απών είναι παρών. Η μνήμη του δεν σβήνει στο παρελθόν· ζωογονεί το παρόν και ζωντανεύει το μέλλον.

Έζησε 17 χρόνια στην πατρίδα του την Μ. Ασία, 43 χρόνια στη Μονή της μετανοίας του την Σιμωνόπετρα και 26 χρόνια στην λυχνία του την «Ανάληψη». Στις 7 Ιανουαρίου 1957 (ανήμερα των Χριστουγέννων με το παλαιό ημερολόγιο) αφήνει την τελευταία του πνοή σ’ αυτόν τον κόσμο.
Αυτό είναι το λιτό περίγραμμα της χρονικής διαδρομής ενός αιωνίου ανθρώπου. Πάνω σ’ αυτόν τον σκελετό οικοδομήθηκε η περιπλοκότητα της απλής ζωής του π. Ιερωνύμου και βρήκε έκφραση η μυστική ομορφιά του προσώπου του. Μαζί μ’ αυτό, το μικρό σώμα του με τις ποικίλες ταλαιπωρίες και ασθένειές του και οι σημαντικές και ασήμαντες λεπτομέρειες των γεγονότων της ζωής του συνθέτουν την ορατή εικόνα του που, παρά την απλότητα και σεμνότητα της, προϊδεάζει για κάτι το μεγαλειώδες, για κάτι το μοναδικό, για κάτι το άγιο.

Ο π. Ιερώνυμος δεν είναι αγιορείτης προηγούμενος που κάποτε ήταν οικονόμος της «Αναλήψεως». Είναι ο άγιος που και σήμερα οικονομεί την Σιμωνόπετρα και την «Ανάληψη» και πάντα κοσμεί την Εκκλησία… Ο π. Ιερώνυμος έζησε ως επίγειος άγγελος, ουράνιος άνθρωπος.

(Μητρ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. κ. Νικολάου, Γέρων Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Περιοδ. ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ τ. 18 σ. 94-103 απόσπασμα).Η Νήσος Inchebroida

& τα ερείπια του αρχαίου Ορθόδοξου Ναού

της Αγίας Κεντιγκέρνα (St Kentigerna)


Ἁγία Κεντιγκέρνα (St Kentigerna), 

ὁσία ἐρημίτρια στή νήσο Inchebroida τοῦ Loch Lomond Σκωτίας

από Ιρλανδία (+734)

7 Ιανουαρίου

Η Αγία Κεντιγκέρνα (St Kentigerna) η οποία ονομάζεται "η Αναχωρήτρια της Νήσου" ήταν κόρη του πρίγκιπα Kelly του οπλαρχηγού του Leinster της Ιρλανδίας. 

Όταν κοιμήθηκε ο σύζυγός της έφυγε από τη γενέτειρα της, την Ιρλανδία, μαζί με τον αδελφό της Άγιο Comgan και τα παιδιά της, μεταξύ των οποίων ήταν ο Άγιος Fillan, και μετακόμισαν στη Σκωτία για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού στους ειδωλολατρες της χώρας. 

Με τον καιρό εγκαταστάθηκε στο Strathfillan της Σκωτίας και αργότερα στη Νήσο Inchebroida της Σκωτίας, όπου έζησε ως ασκήτρια για πολλά χρόνια, ιδρύοντας και ένα μικρό Μοναστήρι.

Το όνομα της Νήσου Inchebroida σημαίνει "το Νησί των Καλογραιών" και σήμερα η Νήσο αυτη είναι κοινώς γνωστή ως Inchcailloch και βρίσκεται στο Loch Lomond της Σκωτίας. 

Στην Νήσο υπάρχει ένας ερειπωμένος αρχαίος Ορθόδοξος Ναός αφιερωμένος στην Αγία Κεντιγκέρνα (St Kentigerna).

Η Αγία Κεντιγκέρνα (St Kentigerna) κοιμήθηκε το 734 και η εορτή της είναι στις 7 Ιανουαρίου.

Πηγή:

Wikipedia,

Orthodox Christianity

 &

Orthodox Heart Sites


Ἅγιος Ἀναστάσιος Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (+977)

7 Ιανουαρίου

Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Ἀναστάσιο Ἐπίσκοπο Sens Γαλλίας (7/1, +977)
καί στόν Ὅσιο Ἀλύπιο τό ζωγράφο τῆς
Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (17/8, †1114)

Χαῖρε, ἅγιε Ἀναστάσιε
Χαῖρε, ὅσιε Ἀλύπιε ζωγράφε

Χαῖρε, Ἀναστάσιε Ἐπίσκοπε Sens Γαλλίας
Χαῖρε, ὑαλοκρυστάλλινη ἐλπίδα τῶν Ὀρθοδόξων

Χαῖρε, Ἀλύπιε τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου
Χαῖρε, ὅσιε Ἀλύπιε λουλούδι στίς ὄχθες τοῦ Δνειπέρου

Χαῖρε, Ἀναστάσιε ὄτι ἐγκαταβίωσε ἡ ἀγάπη στήν καρδιά σου
Χαῖρε, Ἀλύπιε ἡλίανθε τοῦ ὄμορφου μαρτυρικοῦ Κιέβου

Χαίρετε, Ἀναστάσιε καί Ἀλύπιε ἀναστάσιμες
ἡλιοχρωμίες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ

Χαίρετε, διάφανα θερμοκήπια
χαροποιῶν ἀνθῶν.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἀλύπιε καί Ἀναστάσιε!


Άγιος Ρέινολντ (St Reinold) 

μοναχός ὁσιομάρτυς σέ Μονή τῆς Cologne Γερμανίας (+960)

7 Ιανουαρίου

Ο Άγιος Ρέινολντ (St Reinold) ήταν ένας μοναχός που έζησε τον 10ο αιώνα και είναι απόγονος του Καρλομάγνου. Ξεκίνησε την πνευματική ζωή του με την είσοδό του σε ένα Μοναστήρι στην Κολωνία της Γερμανίας, όπου διορίστηκε επικεφαλής ενός οικοδομικού έργου της Μονής.

Συχνά βοηθούσε τους κτίστες στό έργο τους και επειδή ήταν καλήτερος στη δουλειά του κτισίματος με πέτρα αυτό οδήγησε τους κτίστες στο φθόνο και στο δυσάρεστο συμβάν της δολοφονίας του.

Ο Άγιος Ρέινολντ (St Reinold) ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου με σφυριά και το σώμα του τό έριξαν σε μια λίμνη κοντά στο Ρήνο.

Το σώμα του βρέθηκε αργότερα μετά από Θεία φανέρωση, κάτι το οποίο οδήγησε στο να τιμάται ο Άγιος Ρέινολντ (St Reinold) ως προστάτης των κτιστών και των λιθοξόων.

Πηγή:

Wikipedia &

http://gkiouzelis.wordpress.com

Orthodox Heart Sites


Συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου